Feiten en weetjes
Vaals

Aantal inwoners
10.094
Aantal aansluitingen
5.118
Totaal watergebruik (m3) per jaar
640.929
Lengte hoofdleidingnet (km)
75
Gemiddelde hardheid (ºdH)
3,5
Waterwingebied (hectare)
0 ha
Grondwaterbeschermingsgebied
0 ha
WML locaties
Drinkwaterreservoir en drukvermeerdering
WML Water-taps
2
Locaties 'Slokje Limburg'
±5