Genieten van en bij de bronnen

De Schinveldse Bossen zijn een nog onontdekte groene parel tussen Schinveld en de Duitse Selfkant. Het natuurgebied ligt in de meest noordoostelijke punt van Zuid-Limburg en omvat het grootste aaneengesloten bosgebied van het Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Het bos loopt geleidelijk over in de vochtige graslanden langs de Rode Beek. Op sommige plaatsen komt kwelwater aan de oppervlakte door twee dikke ondoorlatende kleilagen in de bodem. 

Schinveldse bossen

'Samen met mijn broer en zijn vrienden gingen we vroeger naar de Schinveldse bossen om daar hutten te bouwen, bramen te plukken of naar paddenstoelen te zoeken. Tegenwoordig doe ik dat met mijn eigen kinderen. Ik laat hen spelenderwijs kennis maken met deze bijzondere plek. Zodat ook zij zich gaan realiseren hoe belangrijk dit gebied is voor de winning van ons drinkwater.'

Schinveldse bossen

Handige linkjes

In de Schinveldse Bossen is een vijfsterren-wandelroute uitgezet. Veel plezier!

Volg WML hier

#limburgsdrinkwater
@wmlwater

WML Adres

NV Waterleiding Maatschappij Limburg (WML)
www.wml.nl