Slokje Limburg - Waterbronnen beschermen

Beschermen van de bronnen

De bronnen liggen in het bos en een kleilaag sluit het grondwater in Schinveld af van verontreinigingen bovengronds. Om dat zo te houden is het van groot belang dat die kleilaag intact blijft en niet doorboord wordt. Doordat die kleilaag niet zo heel ver doorloopt richting Duitsland, ligt er ook een grondwaterbeschermingsgebied rond de winning. Want wat iets verder in de omgeving gebeurt, kan op den duur de kwaliteit van de bronnen beïnvloeden. 

Het water uit de kraan voldoet altijd aan alle strenge eisen. Om dat in de toekomst ook betaalbaar te houden, zet WML zich met veel andere partijen in voor de bescherming van de bronnen.


Wat doen wij?

De kwaliteit van de drinkwaterbronnen wordt continu onderzocht. Als die onvoldoende is, kan WML op tijd actie ondernemen. Bijvoorbeeld door de Provincie om maatregelen te vragen, een extra zuiveringsstap toe te voegen of bepaalde putten tijdelijk niet te gebruiken. Zo zorgen we ervoor dat het drinkwater zelf altijd goed en betrouwbaar is. 

Maar liever zorgen we ervoor dat de bronnen al zo schoon mogelijk zijn. Wat er niet in komt hoeven we er ook niet uit te halen: goed voor milieu en portemonnee en door de Europese Kaderrichtlijn Water verplicht. Aan het beschermen van bronnen kan iedereen meewerken. Sterker nog: dat is hard nodig!

Slokje Limburg - Waterbronnen beschermen - Wat doen wij?

Voorbeelden van wat wij doen:

 • De terreinen die WML zelf in bezit heeft, beheren we op de meest duurzame manier (gouden certificaat van de Milieukeur Barometer Duurzaam Terreinbeheer).
 • We doen het liever niet, maar de meest kwetsbare plekken sluiten we af, om verontreinigingen te voorkomen. 
 • In het programma Duurzaam Schoon Grondwater werkt WML met boeren samen om uitspoeling van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen naar het grondwater terug te dringen.
 • We kijken kritisch mee naar regels en vergunningen voor het lozen of gebruik van stoffen die het grondwater kunnen verontreinigen en ‘trekken aan de bel’ als dat nodig is.
 • Samen met andere organisaties werken we mee in projecten die helpen bij het beschermen van de waterkwaliteit, zoals Schone Maaswaterketen.
 • We geven voorlichting aan onze klanten – alle Limburgers – over de mogelijkheden om zelf bij te dragen aan het beschermen van de bronnen voor het drinkwater.
 • In RIWA-Maas werken Nederlandse en Belgische drinkwaterbedrijven die uit de Maas drinkwater maken samen, om de Maas geschikt te houden als bron voor drinkwater. En dat is belangrijk: in de twee landen zijn miljoenen bewoners afhankelijk van de Maas voor hun drinkwater.

Wat kun jij doen?

Eigenlijk is het eenvoudig: wat niet in het milieu terecht komt, hoeft ook niet uit het water gehaald te worden. Iedereen kan daarbij helpen, in de buurt van de bronnen, maar ook wat verder weg…

Slokje Limburg - Waterbronnen beschermen - Wat kun jij doen?

Een paar tips:

 • Gebruik natuurlijke middelen in de tuin, want alles wat je gebruikt komt in de grond terecht. Daarvoor zijn talloze tips.
 • Breng medicijnen die je niet meer gebruikt terug naar de apotheek of breng ze naar het klein-chemisch afval.
 • Was de auto liefst bij de autowasstraat, want ook alle stoffen die van je auto afkomen sijpelen de grond in.
 • Ben je op pad in een waterwingebied of grondwaterbeschermingsgebied en zie je iets verdachts, zoals chemisch of misschien zelfs drugsafval: schakel meteen de politie in (0800-8844) of bel de milieuklachtenlijn van de provincie:  043-361 70 70.
 • In waterwingebieden gelden vaak strenge regels: volg de aanwijzingen op de borden, zoals honden aan de lijn, afval verwijderen etc.
 • Ook voor grondwaterbeschermingsgebieden gelden regels, bijvoorbeeld over het gebruik van mest en bestrijdingsmiddelen, over bouwen en ‘roeren’ in de bodem. Je vindt ze terug in de omgevingsverordening van de Provincie Limburg.
 • Wil je weten of je in een grondwaterbeschermingsgebied bent of woont? Met de speciale app kun je dat onmiddellijk vaststellen. Download de app Duurzaam Schoon Grondwater via de App Store of Google Play.

Volg WML hier

#limburgsdrinkwater
@wmlwater

WML Adres

NV Waterleiding Maatschappij Limburg (WML)
www.wml.nl